Bosch-car service

Els tallers que són nomenats Bosch Car Service, compleixen els estàndards de qualitat Bosch, compten amb unes instal · lacions adequades, amb un personal tècnic format, i amb un equipament que garanteix una qualitat homogènia de la Xarxa.
Aquesta qualitat es manté en el temps gràcies als controls de qualitat i als test anònims realitzats per una empresa independent que opera a nivell europeu.
A més, els Bosch Car Service tenen un complet programa de formació tècnica de la mà de Bosch i amb un programa de formació empresarial orientada a oferir un millor servei als clients.
Tot això fa que Bosch Car Service pugui oferir una garantia de qualitat a un preu competitiu.

[portfolio_slideshow  autoplay=true]